Beletterhelden biedt jongeren met een mbo- of havoniveau een interne opleiding van twee maanden aan. Na twee maanden is hij (of zij!) Beletterheld en inzetbaar om zelfstandig beletter-werkzaamheden uit te voeren. Daarna start een periode van 22 maanden leren en werken in de praktijk van een sign-bedrijf. Tijdens deze periode volgt de Beletterheld tweemaandelijkse masterclasses om zich uiteindelijk car-wrapper te kunnen noemen. Na twee jaar kan de Beletterheld overstappen naar de klant waar hij werkzaam is geweest.

Beletterhelden gelooft in leren in de praktijk!